Control-X2E knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky:

  • Uložení hry (Uložení hry do hráčem zvoleného souboru.)
  • Načtení hry (Načte hráčem zvolenou, předem uloženou hru.)
  • Kurzor (Nastavení zobrazení spritu místo kurzoru)
  • Snímek obrazovky (Uloží snímek obrazovky pod vámi zvoleným jménem.)
  • Přehrát hudbu (Nastaví hudbu která se bude přehrávat na pozadí.)
  • Rychlost spritu (Nastaví rychlost spritu při animaci.)
  • SubImage - podobrázky (Zde nastavíte počet podobrázků při animaci.)
  • Ochrana obrázku (Vpřípadě že někdo ve vaší hře použije klávesu PrintScreen tak se místo obrázku do clipboardu nahraje vámi zvolený text.)
  • Nastavení cheatu (Zde si můžete zvolit cheaty do vaší hry a akce které se vykonají po zadání kódu.)

Stáhnout knihovnu Control-X2E

Stáhnout knihovnu Control-X2E alternativní download(edisk)