Pohyb-special knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky:

  • Inicializování akcelerace (Inicializování akcelerace - vložte do eventu Create)
  • Aktualizace akcelerace (Aktualizuje zrychlení a zpomalení - vložte do eventu Step)
  • Zrychlení (Zrychluje o danou rychlost až na maximální rychlost.)
  • Zpomalení (Zpomaluje o danou hodnotu až na minimální rychlost.)
  • Obíhání pozice (Object bude obíhat v kruhu danou pozici s daným radiusem, rychlostí a směrem.)
  • Obíhání objektu (Objekt bude obíhat jiný objekt.)

Stáhnout knihovnu Pohyb-special

Stáhnout knihovnu Pohyb-special alternativní download(edisk)

Napsal uživatel wix