CD_X1E knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky které vám umožní jednoduše vytvořit přehrávač CD.:

 • Inicializace CD (Inicializuje status bar. (Vložte do eventu Step).)
 • Inicializace status baru (IInicializuje status bar. (Vložte do eventu Step).)
 • Inicializace času (Inicializace aktuálního času přehráváné skladby. (Vložte do eventu Step).)
 • Celkový čas sklatby (Získání celkového času aktuálně přehráváné skladby. (Vložte do eventu Step).)
 • Náhodné přehrávání (Začne náhodně přehrávat skladby, pokud je zapnuto náhodně přehrávání. (Vložte do eventu Step).)
 • Opakování (Opakuje aktuální písničku, pokud je opakování zapnuto. (Vložte do eventu Step).)
 • Přehrát (Přehraje audio CD v mechanice.)
 • Stop (Zastaví přehrávání audio CD.)
 • Pauza (Pozastaví přehrávání audio CD.)
 • Pokračování přehrávání (Pokračování přehrávání audio CD pokud bylo pozastaveno.)
 • Předchozí skladba (Přesun na předchozí přehrávanou skladbu.)
 • Další skladba (Přesun na následující skladbu.)
 • Přetáčení vpřed (Přetáčení vpřed.)
 • Přetáčení vzad (Přetáčení zpět.)
 • Vysunutí mechaniky (Vysune mechaniku.)
 • Zasunutí mechaniky (Zasune mechaniku.)
 • Náhodné přehrávání (Zapne náhodné přehrávání.)
 • Vypne náhodné přehrávání (Vypne náhodné přehrávání.)
 • Zapnutí opakování (Zapne opakování.)
 • Vypnutí opakování (Vypne opakování písničky.)
 • Vykreslování času (Vykreslí čas skladby na dané pozici.)
 • Celkový čas skladby (Vykreslí celkový čas skladby.)
 • Počet skladeb (Vykreslí celkový počet skladeb na CD.)
 • Číslo aktuální skladby (Vykreslí číslo aktuálně přehráváné skladby.)
 • Status bar (Vykreslí status přehrávání aktuální písničky.)
 • CD hraje (Zkontroluje zda-li CD hraje.)
 • CD zastaveno (Zkontroluje, je-li CD zastaveno.)
 • Pokud je náhodné přehrávání zapnuto (Zkontroluje je-li zapnuto náhodné přehrávání.)
 • Pokud je opakování zapnuto (Zkontroluje zda-li je zapnuto opakování.)
 • CD vloženo (Zkontroluje zda-li je vloženo CD.)

Stáhnout knihovnu CD_X1E

Stáhnout knihovnu CD_X1E alternativní download(edisk)

Napsal uživatel wix