CD prehravac knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky:

  • Inicializace CD (Inicializuje CD a načte další potřebné funkce a proměnné.)
  • Přehrát CD (Přehraje CD v mechanice.)
  • Stop přehrávání (Zastaví přehrávání CD.)
  • Pauza (Pozastaví nebo odpauzuje CD.)
  • Nastavení času (Umožňuje nastavit pozici času na CD v milisekundách.)
  • Mechanika (Zasouvá nebo vysouvá mechaniku.)

Stáhnout knihovnu CD prehravac

Stáhnout knihovnu CD prehravac alternativní download(edisk)

Napsal uživatel wix