Data_EX1 knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky:

 • Vytvoření zásobníku (Vytvoří zásobník, vrátí ID zásobníku.)
 • Vzít ze zásobníku (Vytáhne poslední uloženou hodnotu ze zásobníku.)
 • Vložit do zásobníku (Vloží hodnotu do zásobníku.)
 • Smazat hodnotu (Smaže zásobník nebo jeho část.)
 • Vytvoření fronty (Vytvoří frontu.)
 • Vzít z fronty (Vezme hodnotu z fronty.)
 • Zařadit do fronty (Zařadí hodnotu do fronty.)
 • Smazat frontu (Smaže frontu nebo její část.)
 • Vytvoření listu (Vytvoření listu.)
 • Přidání hodnoty (Přidá hodnotu do listu.)
 • Najít 1 (Najde hodnotu v listu.)
 • Najít 2 (Najde pozici kde je hodnota uložena.)
 • Seřadit (Seřadí hodnoty v listu.)
 • Smazat list (Smaže list nebo jeho část.)
Stáhnout knihovnu Data_EX1

Stáhnout knihovnu Data_EX1 alternativní download(edisk)
Napsal uživatel wix