Data_EX2 knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje ikonky:

  • VytvořitM (Vytvoří datovou struktůru mapového typu.)
  • PřidatM (Přidá hodnotu do mapy.)
  • NajítM (Získá hodnotu z mapy.)
  • SmazatM (Smaže mapu nebo její část.)
  • VytvořeníP (Vytvoří Priority Queue (Prioritní frontu).)
  • PřidáníP (Přidá hodnotu do PQ)
  • ZískáníP (Vezme hodnotu z PQ.)
  • SmazáníP (Smaže PQ nebo její část.)
  • Přesnost (Nastaví přesnost.)
Stáhnout knihovnu Data_EX2

Stáhnout knihovnu Data_EX2 alternativní download(edisk)
Napsal uživatel wix