Draw-X2E knihovna

Ikonky

Knihovna obsahuje tyto ikonky:

  • Nakresli s měřítkem (Nakresli sprite v novém měřítku s jinou výškou a šířkou.)
  • Průhlednost (Průhlednost objektu.)
  • Kresli dlaždice (Kresli sprite rozdělený na dlaždice (tile) přes celou místnost.)
  • Kresli dlaždice2 (Nakreslí obrázek s měřítkem a průhledností přes celou místnost.)
  • Kresli dlaždice3 (Nakreslí obrázek s měřítkem a barvou přes celou místnost.)
  • Lens flare (Vytvoří lens flare.)
  • Mlha (Vytvoří mlhu.)
  • Nastavení grafiky (Nastaví grafiku.)
Stáhnout knihovnu Draw-X2E

Stáhnout knihovnu Draw-X2E alternativní download(edisk)
Napsal uživatel wix