Alarmy detailně

GM přehled


Pokud chceme, aby se nám ve hře pravidelně, ale i nepravidelně něco opakovalo, použijeme alarmy. Chceme-li aby se po 5 minutách hraní hra sama vypla, použijeme alarmy. Například potřebujeme, aby se nám každých 5 vteřin zobrazila zpráva s textem "Ahoj" nebo aby se nějaký objekt každé 2 vteřiny posunul o kousek doleva. Jak toho docílit se dozvíte v tomto článku.


K čemu alarmy slouží a jak je nastavit.

  • Slouží k volání akcí či kódu v určitém, námi zvoleném čase.
  • Pro jeden objekt můžeme nastavit až 12 alarmů.
  • Při "vytváření" alarmu je potřeba nastavit za jak dlouho se spustí (zazvoní).

 

Alarm se pomocí kódu deklaruje tím způsobem, že do eventu Create vložíme tento kód:

alarm[0] = 30;

 

Následně je potřeba ještě určit nějakou akci která se vykoná jakmile alarm dopočítá. To uděláme tak že do eventu Alarm 0 vložíme kód který vykoná to co potřebujeme. Například, zobrazí zprávu:

show_message("Ahoj");

 A nyní si to celé projedeme přes ikonky a s obrázkama, postup je stejný i pro přidávání alarmů pomocí kódu akorát místo ikonek přidáváte kód. (kliknutím na obrázek jej zvětšíte).

 

Nejprve přidáme event Create.
Nejprve přidáme event Create z menu Add Event.

 

 
 Nastavení alarmu
 Následně ze záložky main2 vložíme první ikonku a nastavíme dobu kterou bude alarm odpočítávat. To vše pro Alarm 0.
 
 
 
Přidání eventu Alarm
Poté vložíme event Alarm -> Alarm 0. Do tohoto eventu budeme vkládat akce které budeme chtít vykonat potom co uplyne čas který jsme nastavili v předchozím kroku.
 
 
 
Vložení akce do alarmu
V našem případě je tou akcí zobrazení zprávy Ahoj. Ale může to být jakákoliv akce, tedy i vykonání GML kódu.
 
 
 
Opětovné nastavení alarmu
Jak už jsem napsal akce může být jakákoliv a může jich být i více. Chceme-li aby se nám zobrazování zprávy opakovalo, znovu nastavíme Alarm 0.
 
 
 
 
 
To je pro teď vše ohledně nastavení alarmu a budu se těšit opět při dalším článku.
 
 Napsal uživatel wix