O instancich

GM přehled


Dneska si řekneme něco o funkcích které mají co dočinění s instancema. instance_create(x,y,obj);

 

 • vytvoří instanci objektu na daných souřadnicích
 • velice potřebná funkce

 instance_destroy();

 

 • zničí instanci objektu
 • chcete-li pomocí jednoho objektu zničit jiný použijte with(nazev_niceneho_objektu)instance_destroy();

 instance_exists(obj);

 

 • podmínka jestli instance objektu obj existuje
 • pokud instance existuje vrátí hodnotu True jinak False

 instance_number(obj);

 

 • vrátí počet instancí daného objektu v aktuální místnosti (roomu)
 • občas se hodí

 instance_change(obj,perf);

 

 • změní instanci na jinou
 • perf = true nebo false, podle toho zda-li chcete aby vykonal create a destroy event

 instance_nearest(x,y,obj);

 

 • vrací instanci objektu obj nejbližší souřadnicím x,y
 • opak je instance_furthest

 instance_furtest(x,y,obj);

 

 • vrací nejvzdálenější instanci objektu obj souřadnicím x,y
 • pokud instance existuje vrátí hodnotu True

 instance_copy(performevent);

 

 • vytvoří kopii instance
 • performevent = true nebo false pokud chcete aby se vykonal create event

 instance_count;

 

 • vrátí počet instancí v právě aktivní místnosti
 • může se hodit

 instance_find(obj,n)

 

 • vrátí ID n+1 instance objektu obj místo názvu objektu můžete také použít klíčové slovo all
 • pokud instance neexistuje vrací noone

 instance_id[n];

 

 • vrátí ID instance n
 • příklad z GM helpu
 •  for (i=0; i<instance_count; i+=1)
   {
        iii = instance_id[i];
        if (instance_exists(iii))
   }

 instance_place(x,y,obj);

 

 • vrátí ID instance objektu obj na daných souřadnicích
 • pokud na daném místě nebude žádná instance vrátí noone

 instance_position(x,y,obj);

 

 • vrátí ID instance objektu obj na daných souřadnicích pokud je tam více instancí objektu vratí ID prvního z nich
 • místo obj můžeme použít klíčové slovo all pokud nenajde instanci, vrací noone
 instance_deactivate_all(notme);

 

 • deaktivuje všechny instance v místnosti, stejný efekt jakoby zde žádné instance nebyly
 • notme nastavte na true nebo false, true instance která požadavek volala nebude deaktivována
 instance_deactivate_object(obj);

 

 • deaktivuje pouze určitý objekt
 • deaktivování instanci se hodí při optimalizaci vaší hry
 instance_deactivate_region(left,top,width,height,inside,notme)

 

 • deaktivuje určitý region, například můžeme deaktivovat to co zrovna není na obrazovce a tím ušetřit výkon
 • inside určuje zda-li se bude deaktivovat uvnitř nebo vně regionu
 instance_activate_all(notme)

 

 • aktivuje všechny instance
 • notme nastavte na true nebo false, true instance která požadavek volala nebude deaktivována
 instance_activate_object(obj)

 

 • aktivuje pouze určitý objekt
 • místo obj můžeme použít klíčové slovo all
 instance_activate_region(left,top,width,height,inside,notme)

 

 • aktivuje instance v daném regionu
 • notme a inside mají stejné vlastnosti jako u deactivate


To je pro dnešek vše o funkcích pracujícich s instancemi, budu rád když napíšete nějaký komentář k článku ať už kladný či záporný.


Napsal uživatel Nivelety