Lekce 31 - Akce v pokročilém modu(2. část)

GM - Základy

Více hlavních akcí


V rozířeném módu přibyly také nějaké hlavní akce, a to:

Nastav časovou osu (Set a tme line)
S touto akcí nastavuješ nějakou časovou osu pro nějakou instanci nějakého objektu. Určuješ časovou osu a startovní pozici časové osy (0 Je začátek). Můžeš také tuto akci použít pro ukončení časové osy zadáním No Time Line jako hodnoty.

Nastav pozici časové osy (Set the time line position)
S touto akcí můžeš nastavit pozici v nějaké časové ose (absolutně, nebo relativně). To může být použito k přeskočení nějaké části časové osy, nebo návrat k nějaké části časové osy. Například, pokud potřebuješ udělat zasmyčkovanou časovou osu, na konec časové osy přidej tuto akci s nastavenřn pozice zpět na 0. Můžeš Ji také použít pro čekání na nějakou událost. Přidáš testovací akci a Jestli nen í pravd ivá, nastavíš časovou osu relativně -1.

Přehraj video (Show a video)
S touto akcí můžeš přehrávat video soubory. Zadáš název souboru a Jestli má být přehrán v oknovém, nebo celoobrazovkovém režimu. Používej pouze existující video soubory. Pokud použiješ nějaký externí video soubor, musíš ho potom distribuovat spolčně s hrou.

Přepis vzhed ze souboru (Replace a sprte from a filé)
Tato akce může být použita pro přepsání vzhledu obsahem souboru. Nastavuješ vzhled, který chceš přepsat, Jméno souboru (.bmp, .Jpg, nebo .gif) a počet podobrázků, pokud použiješ bmp nebo Jpg soubor. Pro gif se počet podobrázků nastavuje automaticky, podle počtu podobrázků v gif souboru. Ostatní nastavení vzhledu, např. Jestli Je průhledný, nebo ne, se nemění. Tuto akci může použít, pokud nechceš skladovat vechny vzhledy uvnitř programu. Například, na začátku levelu můžeš přepsat vzhledy objektů. NEMĚŇ vzhled instancí, které Jsou momentálně použity v místnosti. To vytvoří nežádoucí efekt pro střetnutí. Tato akce je dostupná pouze v registrované verzi.

Přepis zvuk ze souboru (Replace a sound from a filé)
S touto akcí můžeš přepsat zvuk obsahem souboru (.wav, .mid, nebo  .mp3).  Zadáváš zvuk a Jméno souboru. Tuto akci může použít, pokud nechce   skladovat vechny zvuky uvnitř programu.  NEMĚŇ zvuk,  který Je momentálně přehráván.  Tato akce je dostupná pouze v registrované verzi.

Přepis pozadí ze souboru (Replace a background from a filé)
S touto akcí můžeš přepsat pozadí obsahem souboru (.bmp, nebo .jpg). zadáváš pozadía jméno souboru. Tuto akci můžeš použít, pokud nechceš skladovat vechny pozadí uvnitř programu. NEMĚŇ pozadí, které je momentálně použito v místnosti. Tato akce je dostupná pouze v registrované verzi.

 

Více řídících akcí
V rozířeném módu přibyly nějaké řídící akce, a jsou to:

Proveď skript (Execute a script)
S touto akcí můžeš provádět skripty, které jsi přidal do své hry. Zadáváš skript a maximálně 5 argumentu pro skript.

Vyvolej zděděnou událost (Call the nherted event)
Tato akce je použitelná pouze pokud má objekt nějakého rodiče. Vyvolá odpovídající událost rodiče.

 

Více kreslících akcí
V rozířeném módu přibyla tato kreslící akce:

Nastav písmo (Set a font for drawing text)
Můžeš nastavit písmo, které bude od tohoto okamžiku použito pro psaní textů. Musí být jedním z písem přidaných do zdrojů tvé hry. Pokud zadáš No Font použije se základní Arial 12.

Napsal uživatel wix