Lekce 33 - Akce v pokročilém modu(3. část)

GM - Základy

Vlastní akce

Na záložce Extra najdeš také nějaké akce pro přehrávání CD. Tyto akce jsou dostupné pouze v registrované verzi.

Přehraj CD (Pay a CD)
S touto akcí můžeš přehrát nějakou stopu z CD nosiče v základní CD mechanice. Zadáváš počáteční stopu a koncovou stopu.

Zastav CD (Stop the CD)
Zastaví aktuálně hrajícíCD.

Přeruš CD (Pause the CD)
Pozastaví aktuálně hrajícíCD.

Pokračuj v přehrávání CD (Resumé the CD)
Bude pokračovat v přehrávání přerušeného CD.

Jestliže je CD v mechanice (If a CDexists in the drive)
Pokud je v základní mechanice nějaké CD, provedou se následující akce.

Jestliže CD hraje (If the CD is playing)
Pokud nějaké CD v základní mechanice hraje, provedou se následujícíakce

 

Nakonec tu přibyly násedující dvě akce pro použití ve tvé hře.

Nastav kurzor myši (Set the mouše cursor)
Můžeš použít tuto akci pro překrytí standardního kurzoru myši nějakým obrázkem(spritem). Zadáváš sprite a jestli má být kurzor zobrazen. Vzhled může být animovaný. Tento vzhled bude zobrazen pouze v okně hry, nikoli mimo něj.

Otevři internetovou stránku v prohlížeči (Open a webpage in a browser)
Můžeš zadat internetovou adresu v této akci. Tato stránka se otevře ve standardním prohlížeči počítače. (Tato akce může být také použita pro otevření jiných dokumentů.) Akce nepracuje v zabezpečeném módu.

Napsal uživatel wix