Lekce 35 - Písma

GM - Základy

Písma

Pokud chceš zobrazit ve hře nějaký text, zobrazí se standardně fontem Arial 12. Pokud chceš použít ve hře jiné druhy a/nebo velikosti písma, musíš nejprve vytvořit zdroj požadovaného písma do zdrojové složky písem (fonts). Pro každý druh a velikost písma musíš přidat jeden zdroj a takový typ písma potom můžeš použít ve své hře pomocí akce Nastav písmo (Set a font).
Pro přidání písma do zdrojů můžeš použít příkaz Přidej písmo (Add Font) v menu Přidej (Add), nebo použít odpovídajfcí tlačítko na liště. Otevře se toto okno:
Obrázek bude co nejdříve.

Každý tvůj zdroj písma by měl, stejně jako ostatní zdroje, mít svůj název. Potom můžeš vybrat ze seznamu požadovaný font. Dále zadáš velikost písma a můžeš zaškrtnout tučné písmo (bold), a/nebo nakloněné písmo (italic). Čím větší písmo, tím větší zabírá část paměti. Doporučuje se nepoužívat písma větší než 32. Náhled zvoleného písma vidíš dole.
Většina písem obsahuje 256 znaků, očíslovaných 0 až 255. Ale obvykle použiješ pouze malou část z nich. Normálně jsou uloženy pouze znaky od 32 do 127. Čím více znaků do písma uložíš, tím více bude zabírat paměti. Můžeš měnit oblast znaků (Character Range) která bude uložena. Pomůže ti standardní mapa znaků ve Windows (Start/Příslušenství/Systémové nástroje/Mapa znaků). Některé standardní nastavení jdou nastavit pomocí tlačítek:

  • Normální (Normál) jsou znaky 32 ař 127
  • Všechny (All) jsou znaky 0 až 255
  • Čísla (Digits) je pouze deset číslic
  • Písmena (Letters) obsahuje všechna malá a velká písmena.
Jiné oblasti můžou být nastaveny pomocí číslic prvního a posledního znaku požadované oblasti. Pokud zobrazovaný znak není v zadané oblasti, zobrazí se místo něho mezera.

Většina lidí má na svém počítači nainstalováno velké množství různých písem a ještě mnohem a mnohem více jich lze najít a stáhnout na internetu. Problém je ten, že, s výjimkou několika málo nejobvyklejších druhů písem, která jsou většinou již předinstalována v operačním systému, je velmi velká pravděpodobnost když poskytneš svoji hru někomu jinému, nebude mít tato osoba na svém počítači použitý font nainastalován. Abychom tomu předešli, Game Maker ukládá všechny písma použitá ve hře přímo do souboru hry, ale platí to pouze pro vygenerované exe soubory. Pokud budeš poskytovat někomu editovatelnou formu tvé hry, použij raději některý z obvyklých druhů písem (Arial, Times, Courier, ...)

Pro  dnešek zase něco kratšího o fontech těším se na vás u další lekce.

Napsal uživatel wix