Lekce 37 - Časové osy

GM - Základy

Ve spoustě her určitě některé věci musí nastat v předem určeném okamžiku hry. Můžeš to zkusit řešit pomocí alarmů, ale ve složitějších případech to bude příliš komplikované. Pro tento případ jsou zde časové osy (Time lines). V časové ose zadáš které akce se mají provést v určitém daném čase. Můžeš použít jakékoliv akce dostupné v jiných událostech. Jakmile vytvoříš časovou osu, můžeš ji přiřadit nějaké instanci libovolného objektu. Tato instance provede zadané akce ve stanovený čas. Pojdmě si to objasnit na příkladu:

Předpokádejme že chceš vytvořit hlídku. Tato hlídka se má pohybovat 20 (časových) kroků doleva, potom 10 nahoru, 20 doprava, 10 dolů a zastavit. Vytvoříš časovou osu s počátečním pohybem doleva. V okamžiku 20 nastavíš pohyb nahoru, v okamžiku 30 pohyb doprava, v okamžiku 50 pohyb dolůoa v okamžiku 60 zastavení pohybu. Nyní může tuto časovou osu přiřadit hlídce a hlídka vykoná přesně to co jsi jí napánoval. Můžeš také použít časovou osu pro ovládání tvé hry celkově. Vytvoř neviditelný objekt controer, vytvoř časovou osu, která bude v zadané okamžiky vytvářet protivníky a přiřaď jí tomuto objektu-cotroler.
Pro vytvoření časové osy použij příkaz Přidej Časovou osu (Add Time Line) v menu Přidej, nebo příslušné tlačítko na liště.

Formulář vypadá trochu jako formulář objektů. Nalevo můžeš časovou osu pojmenovat a najdeš zde tlačítka pro přidávání a úpravu jednotlivých okamžiků v časové ose. Potom je zde seznam okamžiků (Moments). Tento seznam udává okamžiky (v počtu kroků) ve kterých se provádějí zadané akce. Potom je zde známý seznam akcí pro přidávání akcí k jednotlivým okamžikům. A nakonec je zde kompletní přehled akcí stejně jako u objektů.
Pro přidání okamžiku stiskni tlačítko Přidej (Add). Zadej okamžik (to je počet kroků od začátku časové osy). Nyní můžeš přidávat akce do seznamu stejně jako u objektů. Je zde také tlačítko pro odstranění vybraného okamžiku (Delete), pro změnu času vybraného okamžiku (Change), pro zkopírování okamžiku (Duplicate) a pro vyčištění časové osy (Clear).
Nakonec jsou tu také dvě speciální tlačítka. S tlačítkem Sloučit (Merge) můžeš sloučit vechny okamžiky v časovém intervalu do jednoho. S tlačítkem Přesuň (Shift) můžeš přesunout všechny okamžiky v časovém intervalu dopředu, nebo dozadu. Nevytvářej záporné okamžiky. Nikdy se neuskuteční.
Jsou zde dvě akce související s časovou osou.

Nastav časovou osu (Set a time line)
S touto akcí přiřadíš časovou osu nějaké instanci nějakého objektu. Vybereš časovou osu a nastavíš počáteční pozici uvnitř časové osy (0 je začátek). Můžeš také použít tuto akci pro ukončení časové osy použitím hodnoty No Time Line.

Nastav pozici časové osy (Set the time line position)
S touto akcí můžeš měnit pozici ve stávající časové ose (absolutně, nebo relativně). To sedá použít pro přeskočení části časové osy, nebo pro opakování části časové osy. Například, jestliže chceš vytvořit opakující se časovou osu, vlož do posledního okamžiku akci nastavující pozici zpátky na 0. Můžeš ji také použít pro čekání až se něco stane. Jenom přidej testovací akci a pokud není pravdivá nastav pozici časové osy na relativně -1.

Teď se přesuneme v čase rovnou do dalši lekce.

Napsal uživatel wix