Lekce 38 - Skripty

GM - Základy

Skripty
Game Maker má vestavěný programovací jazyk. Jakmile se blíže seznámíš s Game Makerem a budeš chtít naplno využít všechny jeho možnosti, máš nejvyší čas začít se učit používat tento jazyk. Jsou dvě cesty pro použití tohoto jazyka. V první řadě můžeš vytvářet skripty. To jsou části programu, kterým dáš nějaké jméno. Tyto se zobrazují ve zdrojovém stromě a mohou být ukládány do souboru a nahrávány ze souboru. Ty mohou být použity ve formě knihoven rozšiřujících možnosti Game Makem. Nebo můžeš přidat akci s kódem do nějaké události a zapsat část programu zde. Přidání kódové akce a přidání skriptu se, kromě dvou výjimek, nijak neliší. Kódová akce nemá jméno a nemůže používat argumenty. Také mají známé pole pro nastavení objektu, kterého se má program týkat. Jinak se program píše úplně stejně jako do skriptu.Dále se v této kapitole zaměříme na skripty.

Jak již bylo řečeno, skripty se píší v jazyku GML (vestavěný programovací jazyk - Game Maker Language). Skripty mohou přijímat vstupní proměnné volané argumenty (někdy volané parametry). Pro provedení skriptu můžeš použít buď akci (Proveď skript), nebo můžeš použít kód. V akci proveď skript specifikuješ skript, který chceš provést společně s až 5 argumenty. Pokud použiješ kód, je to stejné jako když voláš GM funkci. V tomto případě můžeš použít až 16 argumentů. Skript může vrátit jednu hodnotu. To se často používá pro vytváření počítacích metod (matematických metod). Používá se pro to příkaz return. Žádný příkaz za příkazem return se již neprovede!!! Když skript vrátí nějakou hodnotu, můžeš ji použít do funkce v jiné akci.
Pro přidání skriptu do tvé hry použij příkaz Přidej Skrpt (Add Script) v menu Přidej, nebo použij příslušnou ikonu na panelu. Otevře se následující okno: Obrázek bude doplněn co nejdříve.

(Vlastně je to vestavěný skript editor. V předvolbách si můžeš nastavit jestli chceš použít nějaký jiný externí editor). Vpravo nahoře zadáš jméno skriptu. V okně editoru můžeš normálně zapisovat kód. Dole je seznam všech funkcí, vestavěných proměnných a konstant. Jednoduše dvakrát klikni na potřebný výraz (nebo použij <Ctrl>P). Zobrazování tohoto seznamu můžeš změnit v předvolbách. Editor má nějaké vestavěné funkce, některé dostupné pomocí tlačítek (pro dalšífunkce stiskni pravé tlačítko myši):

  • Mnohonásobné Zpět a Opakuj buďto po klávesách, nebo po skupinách (můžeš změnit v předvolbách)
  • Inteligentníautomatické odrážky, které se zarovnávají podle předchozího řádku (může   změnit v předvolbách)
  • Inteligentníodsazováníaž do prvního neprázdného znaku na předchozím řádku (může   změnit v předvolbách)
  • Použij <Ctrl>I pro odsazení vybraného řádku a <Shift> <Ctrl>I pro z rušen (odsazení
  • Vyjmout a vložit
  • Najít a Nahradit
  • Použij <Ctrl> + up, down, page-up, nebo page-down pro rolování bez změny pozice kurzoru
  • Použij F4 pro otevřenískriptu, nebo nějakého zdroje, jehož jméno je na pozici kurzoru
  • Ukládání a nahrávání skriptu do a z textového souboru

Také je zde tlačítko, kterým můžeš testovat správnou syntaxi programu (správný zápis jednotlivých příkazů a funkcí).
Jak sis už možná všiml, některé části textu programu jsou různě barevné. Editor rozeznává existující objekty, vestavěné proměnné a funkce, atd. Barvy v zápisu ti pomůžou vyvarovat se dopředu spousty omylů. Přesněji řečeno, okamžitě vidíš, jestli jsi zapsal správně nějaké jméno, nebo použil příkaz jako proměnnou. Barevný zápis je přeci jenom trochu pomalejší. V předvolbách můžeš proto zapnout a vypnout tento barevný zápis, a také změnit barvy pro jednotlivé části programu. (Pokud něco nejde v barevném kódu, použij F12 pro rychlé přepnutí z a do barevného režimu.) Také můžeš změnit font použitý pro zápis programů.
Skripty jsou velmi dobře použitelné pro další rozšiřování možností Game Makem. Ale je potřeba, abys psal programy velmi pečlivě. Skript může být uložen v knihovně, která může být přidána do tvé hry. Pro nahrání knihovny použij příkaz Nahřej skript (Import scripts) v menu Soubor. Pro uložení tvého skriptu jako knihovnu použij příkaz Uož skript (Export scripts). Knihovna skriptu je jednoduše textový soubor (ačkoli má příponu .gml). Raději jej needituj přímo, protože zápis má specifickou strukturu. Některé knihovny s použitím skriptů jsou vestavěné.
Při vytváření skriptů může snadno dojít k chybám. Vždycky otestuj skript příslušným tlačítkem. Vždy když nastane chyba při provádění skriptu, chybové hlášení typ chyby a chybný příkaz. Zřídkakdy uvidíš chybovou hlášku s textem "Unexpected error occurred during the game" (Neznámá chyba v průběhu hry). Toto chybové hlášení označuje nějaký problém s operačním systémem, nebo s hradwarem. "Často je způsobena nedostatkem paměti, nebo nesprávným hardwarem, ovladači, nebo firmwarem. Obecně se dá říci, že tato chyba není způsobena uvnitř prostředí GM. Pokud potřebuješ něco prozkoumat obzvlášť pečlivě, můžeš spustit hru v režimu ledění(debug mode). Objeví se formuář ve kterém můžeš monitorovat některé informace o hře.

V menu Spustit (Run) najdeš příkazy pro zastavení hry (pause), krokování (step by step) a dokonce restartování hry. V menu Sleduj (Watch) můžeš nastavit sledování hodnoty libovolných výrazů. Pomocí Přidej (Add) napiš libovolný výraz, jehož hodnotu chceš sledovat v každém kroku hry. Tímto způsobem můžeš zjistit zda hra funguje tak jak má. Můžeš sledovat mnoho výrazů. Můžeš je také uložit pro pozdější použití (např. po úpravě hry). V menu Nástroje (Tools) najdeš položky pro sledování ještě dalších informací. Můžeš sledovat seznam všech instancí ve hře, všechny globální proměnné i lokální proměnné instancí. Nakonec můžeš také měnit rychlost hry. Pokud vytváříš složité hry, určitě se nauč používat režim ladění.

Tak a od teď už nás čeká jen trocha teorie a budete se moct vrhnout na již připravovaný seriál pro pokročilé uživatele.

Napsal uživatel wix