Lekce 39 - Dokončení vaší hry(1. část)

GM - Základy

Dokonči svou hru
Pokud budeš chtít svoje hry dále distribuovat budeš chtít udělat všechny ty drobnosti, které jsou ve velkých hrách. Kromě samotné hry budeš chtít poskytnout kvalitní herní informace, správně nastavit celkové nastavení hry a věnovat pozornost rychlosti. V této kapitole si probereme všechna tato hlediska.

Herní informa
Dobrá hra by měla hráči poskytnout nějaké infomace (návod) jak hru hrát. Tyto informace se zobrazí když hráč stiskne <F1> během hry. Pro vytvoření herních informací dvakrát klikni na Herní informace (Game Information) ve zdrojovém stromě hry. Otevře se malý vestavěný editor ve kterém můžeš upravovat informace o hře. Můžeš použít různá písma, barvy a styly. Také můžeš nastavit různou barvu pozadí.

V menu Soubor (File) můžeš také nastavit několik Nastavení (Options). Můžeš zde nastavit nadpis (záhlaví) okna herních informací. Také můžeš nastavit umístění (Position) (použjj -1 pro vycentrování) a velikost okna herních informací a jestli má mít okno okraj a záhlaví (Show the window border and caption) a může být hráčem přetahováno (Allow the player to resize the window). Můžeš nastavit že informační okno bude stále navrchu (Stay always on top) a také že se hra po dobu zobrazení informačního okna zastaví (Stop the game while showing help).

Zajímavá volba je napodobit okno hry (Mimic the main game window). Pokud zaškrtneš tuto volbu informační okno se zobrazivé stejné pozici i velikosti jako herní okno. To způsobí, že text vypadá jako by byl přímo v herním okně. Použitím odpovídající barvy pozadí můžeš dosáhnout zajřnavého vizuálního efektu.

Dobré informace mají být stručné, ale přesné. Samozřejmě můžeš připojit i svoje jméno, atd. Všechny ukázkové hry poskytují informace o souboru hry a o tom kdo je vytvořil.

Pokud chceš udělat informace ještě hezčí, můžeš použít program jako Word. Potom upravené informace pouze zkopíruj do editoru.

Celkové herní nastaveni
Je zde několik nastavení, která můžeš ve svých hrách měnit. Tyto možnosti určují vzhled okna, nastavení grafiky, změny ikony a nahrávacího obrázku, chybová hlášení, použité konstanty, externí soubory připojené ke hře a informace o autorech hry.

Po dvojitém kliknutí na položku Celkové herní nastavení (Global Game Settings) ve zdrojovém stromě se otevře okno pro úpravu těchto nastavení. Okno je rozděleno do několika listů opatřených záložkami a ty si teď probereme.

Grafické nastavení (Graphics)
Na této záložce můžeš nastavit možnosti garfického zobrazení hry.

Režim celé obrazovky (Start in fullscreen mode)
Když zaškrtneš tuto volbu hra se bude spouštět v režimu celé obrazovky; jinak se spouštív okně.

Měřítko (Scaling)

Zde můžeš nastavit co se stane když bude okno větší než místnot hry, nebo když hra poběží v celoobrazovkovém režimu. Jsou zde tři možnosti. Můžeš nastavit pevné měřítko (Fixed scale). Místnost se zobrazí v daném měřítku uprostřed okna, nebo uprostřed obrazovky. Pevné měřítko se většinou používá, pokud jsou místnosti a postavy ve hře velmi malé. Druhá možnost znamená zobrazení místnosti ve velikosti přizpůsobené oknu, nebo obrazovce, ale v nezměněném poměru stran (Keep acpect ratio). Třetí možnost znamená zobrazení místnosti přes celé okno, nebo obrazovku (Full scale). To může vést k pokřiveníobrázků, pokud poměr stran místnosti neodpovídá poměru stran okna, nebo obrazovky.

Interpoluj barvy mezi pixely (Interpolate colors between pixels)

Pokud zaškrtneš tuto volbu, barvy bodů v obrázcích budou interpolovány. Tedy v případech, že budou obrázky zvětšovány, zmenšovány, otáčeny, nebo zobrazovány neúplně. Interpolace dělá pohyb hladší, ale může způsobovat rozmazané efekty.

Barva kolem místnosti (Color outside the room region)
V případě, že místnost nebude zobrazena přes celé okno, nebo obrazovku (viz.Měřítko), zde můžeš nastavit barvu oblasti mezi okrajem místnosti a okrajem okna, nebo obrazovky.

Povolit změnu velikosti okna (Allow the player to resize the game window)
Pokud bude tato volba zaškrtnutá, může hráč upravovat velikost okna hry.

Okno hry vždy navrchu (Let the game window always stay on top)
Pokud zaškrtneš tuto volbu, bude okno hry vždy na vrchu.

Nezobrazuj rámeček okna (DorTt draw a border in windowed mode)
Pokud bude zaškrtnutá tato volba, nebude v režimu okna zobrazován rámeček a záhlaví okna.

Neukazuj tlačítka v záhlaví okna (Dont show the buttons in the window caption)

S touto volbou zakážeš zobrazení tlačítek v záhlaví okna, kterými se okno zavírá minimalizuje a maximalizuje.

Zobrazit kurzor (Display the cursor)
Označuje, jestli bude viditelný kurzor myši.

Zmrazit hru při zakrytí okna (Freeze the game when the form looses focus)
Pokud bude zaškrtnutá tato volba, kdykoli hráč zakryje okno hry (např. jinou aplikací), hra se zmrazí do doby, než bude okno opět od kryto.

Rozlišení (Resolution)
V této záložce můžeš nastavovat rozlišení ve kterém hra poběží. V základním nastavení je neměnit rozlišení, ale někdy můžeš potřebovat spouštět hru při nižším rozlišení aby hra běžela správně. Pokud chceš měnit nastavení rozlišení, musíš nejprve zaškrtnout volbu Nastav rozlišení obrazovky (Set the resolution of the screen).

Objeví se tři volby, které můžeš měnit. První je hloubka barev (Color depth). To označuje počet bitů reprezentujících barvu jednoho bodu. Většina současnách počítačů podporuje pouze 16-bit (High Cobr), nebo 32-bit (Full Color), ale starší počítače mívaly i 8-bit a někdy 24-bit barvy. Game Maker pracuje správně pouze s 16-bit a 32-bit barvami. 32-bit barvy jsou hezčí na vzhled, ale používají hodně paměti a procesního času. Pokud chceš pouštět hru na starších a méně výkonných počítačích, nastav hloubku barev na 16-bit. Jinak použij 32-bit, nebo neměnit rozlišení.

Druhé je rozlišení obrazovky (Resolution), neboli počet bodů vodorovných a svislých na obrazovce. Nastavit rozlišení je vhodné například pokud je tvá místnost velmi malá. V tom případě je vhodné nastavit nižší rozlišení, zejména při použití celoobrazovkového režimu.

Jako třetí můžeš nastavit obnovovací frekvenci (Frequency). To znamená kolikrát za sekundu se obnovuje zobrazení obrazovky. Pokud je rychlost hry vyšší než obnovovací frekvence, nemusí se zobrazovat všechny kroky. Nejlepší je pokud je obnovovací frekvence stejná, jako rychlost místnosti.

Je zde také volba Použij synchronizaci proti trhání (Use synchronization to avoid tearing). To je potřeba trochu vysvětlit. Obrazovka se překresluje několikrát za sekundu, v závislosti na obnovovací frekvenci. Pokud je místnost kreslena polovičně než je frekvence, horní část obrazu bude ještě ukazovat starý obrázek a spodní část už bude nový obrázek. To způsobí trhání. Pro odstranění tohoto zaškrtni tuto volbu. Potom se zobrazování místnosti synchronizuje s obnovovací frekvencí obrazovky. Ale nejlepší je když nastavíš frekvenci monitoru třeba 60 tak udělat rychlost místnosti 30, nebo 60.

Různá jiná nastavení (Other)
Zde můžeš nastavit několik dalších možností. V první řadě zde můžeš nastavit nějaké předdefinované klávesy:

Klávesa <Esc> ukončí hru (Let <Esc> end the game)

Pokud je volba zaškrtnutá, stiskem klávesy Esc se ukončí hra. Spousta her toto nepoužívá, protože před ukončenřn hry chtějí ještě udělat nějaké procesy (např. umožnit uložení hry, apod.). V takovém případě odškrtni tuto volbu a nastav požadované akce pro klávesu Esc.

Klávesa <F1> zobrazí herní informace (Let <F1> show the game information)

Pokud je volba zaškrtnutá, po stisknutí klávesy Fl se zobrazí okno herních informací (viz. výše).

Klávesa <F4> přepíná mezi režimy zobrazení (Let <F4> switch between screen modes)

Pokud je tato volba zaškrtnutá, klávesou F4 lze přepínat hru z a do celoobrazovkového režimu.

Klávesa <F5> uloží hru a klávesa <F6> nahraje hru (Let <F5> savé the game and <F6> load a game)

Pokud je tato volba zaškrtnutá, hráč může používat klávesy F5 a F6 pro rychlé ukládání a nahrávání hry.

Také můžeš nastavit prioritu herních procesů (Game process priority). Tato priorita určuje kolik procesního času procesoru bude vymezeno pro potřeby hry. V normálním režimu přiděluje operační systém procesní čas jednotlivým běžícím procesům v rozumné míře dle potřeby. Čím vyšší zadáš prioritu, tím poběží hra rychleji a hladšeji, ale ostatní procesy obdrží času méně! Proto používej tuto volbu s rozvahou a velmi opatrně.

Nastavení nahrávání (Loading)

Zde můžeš nastavit co se bude dít při nahrávání hry. V první řadě můžeš zadat svůj nahrávací obrázek (obrázek, který se zobrazuje v průběhu nahrávání), a tomuto obrázku můžeš nastavit částečnou průhlednost (0 znamená úplně průhledný a 255 znamená úplně neprůhledný). Za druhé můžeš nastavit, zda se má zobrazit průběh nahrávání (proužek, ve kterém nabíhá podíl už nahraného objemu hry) pod obrázkem. Jsou zde tři možnosti. Nezobrazovat průběh nahrávání, nebo zobrazit standardní průběh nahrávání, nebo zobrazit vlastní průběh nahrávání. U toho vlastního si můžeš zvolit dva obrázky, kterými se bude průběh nahrávání zobrazovat.

Jeden obrázek jako pozadí a druhý jako popředí. Potom ještě zaškrtneš jestli se má obrázek škálovat (roztahovat) - zaškrtnuto, nebo ořezávat - nezaškrtnuto.

Také můžeš zadat vlastní ikonu pro  hru.  Ikona musí být formátu 32x32 bodů. Ikonu můžeš jednoduše vytvořit jako obrázek o rozměrech právě 32x32 bodů ve formátu .bmp. Následně stačí tento obrázek přejmenovat na koncovku .ico.

Nakonec můžeš hře zadat jedinečné   E> (identifikační číslo). Toto ID se použije pro ukládání seznamu rekordů a ukládání souborů hry. Pokud vydáš novou verzi hry a nebudeš chtít převzít starý seznam rekordů, měl bys toto číslo změnit.

Napsal uživatel wix