Lekce 2 - Proměnné

GML

V této lekci si řekneme něco o proměnných což je v programování velmi důležitá záležitost a budete jí používát pořád. Moc toho není tak se do toho pusťme.Proměnné (Variables)

Jako každý programovací jazyk i GML obsahuje proměnné. Proměnné jsou paměťová místa do kterých se ukládají informace. Každá proměnná má svoje jméno, takže se na ně můžeš odkazovat. Proměnná  v GML  může obsahovat buď reálné číslo, nebo textový řetězec. Proměnné není třeba deklarovat, jako v některých jiných jazycích. Je zde také velký počet vestavěných proměnných. Některé jsou obecné,  jako mouse_x a mouse_y, které označují aktuální pozici kurzoru myši, zatímco ostatní jsou lokální pro jednotlivé instance objektů, jako x a y které označují aktuální pozici dané instance. Název proměnné musí začínat  písmenem a může obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka (maximální délka názvu proměnné je 64 znaků). Lokální proměnná určité instance není dostupná pro ostatní instance ve hře (ani pro ostatní  instance stejného objektu). Přesto můžeš odkazovat i proměnné v ostatních instancích, ale o tom si povíme později.Přizazování hodnot

Přiřazením uložíte do proměnné nějakou hodnotu. Přiřazení musí mít následující formu:
 <proměnná> = <výraz>;

    
Jako příklad si třeba do proměnné auto uložíme hodnotu 4  zápis bude vypadat takto:

 auto = 4;

Výraz může být jednoduchá hodnota, ale může být také mnohem komplikovanější. Kromě přiřazení určité hodnoty do proměnné můžeš také přidávat hodnotu ke stávající hodnotě proměnné použitím +=.  Podobně můžeš hodnotu odečítat použitím -=, násobit použitím *=, dělit použitím /= ,nebo použít bitové operátory použitím |=, &\, nebo ^=.


Pro jistotu uvedu pár příkládů. Pro přičtení čísla 2 k proměnné auto napíšeme:

 auto += 2;

 

A chceme-li proměnnou auto vydělit 2 zapíšeme to takto:

 auto /= 2;

Můžeme také provádět různé operace mezi dvěma i více proměnnýma.Bitové operátory zatím necháme být a vysvětlime si je v dalších lekcích. Kdo se bude chtit dozvědět o proměnných něco více může si přečíst tento článek: Typy proměnných. Vidíte že zatím je to docela jednoduché, a já se na vás těším zase u další lekce ve které si probereme výrazy a zvláštní proměnné.

Napsal uživatel wix