Lekce 6 - Podmínky (If, Repeat)

GML

A je to tady jedna z nejdůležitější věcí programování a tou jsou podmínky, jsou důležité a abych řekl tak v celku jednoduché tak jdem na ně.

Příkaz(podmínka) <If> - jestliže

If = jestliže; Else = jinak;

Příkaz if má formu

if (<výraz>) <příkaz >

nebo

if (<výraz>) <příkaz > else <příkaz >

Příkaz nemusí být jeden, ale může jich být celý blok. Výraz se vyhodnotí. Jestliže hodnota je <=0 (nepravda) provede se příkaz za else, jinak (pravda) se provede první příkaz. Je dobré zvyknout si používat  složené závorky pro ohraničení příkazů za příkazem if.

if (<výraz>)
{
    <příkazy>
}
else
{
    <příkazy>
}

Příklad
Následující program způsobí pohyb objektu směrem doprostřed obrazovky.

{
    if (x<200) {x += 4} else {x -= 4};
}

 

 

Příkaz <Repeat> - opakuj

Repeat = opakuj;

Příkaz repeat má formu

epeat (<výraz>) <příkaz>

Příkaz se bude opakovat tak dlouho, jaká je hodnota výrazu v závorce.

Příklad
Následující program vytvoří pět míčů na náhodných pozicích.

{
    repeat (5) instance_create(random(400),random(400),ball);
}

Napsal uživatel wix