Lekce 7 - Příkaz (While, Do)

GML

Příkaz <While> - dokud

While =když;

Příkaz while má následující formu

while (<výraz>) <příkaz>

Tak dlouho dokud je výraz pravdivý, bude se provádět příkaz (blok příkazů). Dej pozor na nekonečné smyčky. Pokud zadáš výraz, který nikdy nepřestane platit, budou se příkazy opakovat pořád  donekonečna.

Příklad
Následující program zkouší umístit stávající objekt na volno pozici (to je zhruba stejné jako akce Přesuň objekt na náhodnou pozici).

{
    while (!place_free(x,y))
    {
        x = random(room_width);
        y = random(room_height);
    }
}

 

Příkaz <Do> - proveď

Do =proveď; Until = dokud;

Příkaz do má tuto formu

do <příkaz> until(<výraz>)

Příkaz (blok příkazů) se bude provádět, dokud je výraz pravdivý. Příkaz se provede nejméně jednou. Dej pozor na nekonečné smyčky. Pokud zadáš výraz, který nikdy nepřestane platit, budou se příkazy  opakovat pořád donekonečna.

Příklad
Následující program zkouší umístit stávající objekt na volnou pozici (to je zhruba stejné jako akce Přesuň objekt na náhodnou pozici).

{
    do
    {
        x = random(room_width);
        y = random(room_height);
    }
    until (place_free(x,y))
}

Napsal uživatel wix