Lekce 9 - Příkaz(Break, continue, exit)

GML

Příkaz <Break> - přeruš

Příkaz break má formu

break

Pokud je umístěn kdekoli uvnitř smyček příkazů for, while, repeat, switch, nebo with, ukončí tuto smyčku, nebo příkaz. Pokud je umístěn kdekoli jinde, ukončí program (nikoli hru).

Příkaz <Continue> - pokračuj

Příkaz continue má formu

continue

Pokud je umístěn uvnitř smyček příkazů for, while, repeat, nebo with, bude pokračovat ve smyčce s novou hodnotou.

Příkaz <Exit> - odejdi

Příkaz exit má formu

exit

Jednoduše ukončí provádění skriptu, nebo programu. (Neukončí provádění hry! K tomu je zapotřebí funkce game_end(); viz. dále.)

Tím sme ukončili příkazy a v následující opět krátké lekci si řekneme něco o funkcích.

Napsal uživatel wix