Lekce 11 - Skripty

GML

Skripty

Když vytvoříš skript, potřebuješ aby pracoval s argumenty, ketré mu budou dodány buďto když použiješ akci pro vyvolání skriptu, nebo když vyvoláš skript jako funkci z programu, nebo odjinud, nebo  dokonce z toho samého skriptu). Tyto argumenty se ukládají do proměnných argument0, argument1, ..., argument15. Takže lze použít až 16 argumentů. (Při vyvolání skriptu pomocí akce můžeš zadat pouze 5  argumentů.) Můžeš také použít formu argument[0] atd.
Scripty můžou vracet hodnoty, které lze použít ve výrazech. V takovém případě použij příkaz return:
return <výraz>
Příkaz return ukončí provádění skriptu!
Příklad
Takto vypadá definice malého skriptu, který vypočítá druhou mocninu argumentu:

{
    return (argument0*argument0);
}

Pro vyvolání skriptu z programu platí úplně stejný způsob jako pro vyvolání funkce. To znamená že zadáš jméno skriptu s argumenty v závorce

Napsal uživatel wix